محصولات جديد

فرش برجسته 1000 شانه طرح آرکان فرش برجسته 1000 شانه طرح آرکان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۶ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مدل چشک 1000 شانه گل برجسته فرش مدل چشک 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1000 شانه برجسته طرح کاملیا فرش 1000 شانه برجسته طرح کاملیا
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل برجسته ترانه 1000 شانه فرش گل برجسته ترانه 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بهشت 1000 شانه گل برجسته فرش بهشت 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح جزیره 1000 شانه گل برجسته طرح جزیره 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۴ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ مقرنس 1000 شانه برجسته فرش ماشینی باغ مقرنس 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۳ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش  ثنا گل برجسته 1000 شانه فرش ثنا گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سهیل 1000 شانه گل برجسته فرش ماشینی سهیل 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش جدید الماس 1000 شانه برجسته فرش جدید الماس 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی بهشت 1200 شانه فرش ماشینی بهشت 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پریناز 1200 شانه فرش ماشینی پریناز 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۸ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان اصفهان 1000 شانه برجسته فرش ماشینی افشان اصفهان 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۶ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مها 1000 شانه گل برجسته فرش مها 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای سها 1000 شانه برجسته فرش زیبای سها 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آوین گل برجسته 1000 شانه فرش آوین گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سهند 1000 شانه گل برجسته فرش ماشینی سهند 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ثمین طرح 700 شانه فرش ثمین طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۷ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,130,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سلطان طرح 700 شانه فرش ماشینی سلطان طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آتوسا طرح 700 شانه فرش آتوسا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح پرفروش پرهام طرح 700 شانه طرح پرفروش پرهام طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش چیچک طرح 700 شانه فرش چیچک طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی میترا طرح 700 شانه فرش ماشینی میترا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تاج طرح 700 شانه فرش تاج طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سپیدار طرح 700 شانه فرش ماشینی سپیدار طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,470,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اهورا طرح 700 شانه فرش اهورا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ملورین طرح 700 شانه فرش ماشینی ملورین طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان دیبا طرح 700 شانه فرش ماشینی افشان دیبا طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۵ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گیسو طرح 700 شانه فرش ماشینی گیسو طرح 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل برجسته آتنا 1200 شانه فرش گل برجسته آتنا 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۵ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای چهارفصل 1200 شانه گل برجسته فرش زیبای چهارفصل 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش سیمرغ 1200 شانه گل برجسته فرش سیمرغ 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته ورساچی 1200 شانه فرش برجسته ورساچی 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یونیک فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یونیک
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اعجاز 1200 شانه گل برجسته فرش اعجاز 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آذرخش 1200 شانه گل برجسته فرش آذرخش 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 1200 شانه طرح آرسس فرش برجسته 1200 شانه طرح آرسس
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آفرینش 1200 شانه برجسته فرش آفرینش 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آلیس گل برجسته 1200 شانه فرش ماشینی آلیس گل برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شاپرک 1200 شانه گل برجسته فرش شاپرک 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۶ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش رزیتا 1200 شانه گل برجسته فرش رزیتا 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نایین گل برجسته 1200 شانه فرش نایین گل برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح خاطره 1200 شانه گل برجسته طرح خاطره 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۹ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشانک 1200 شانه گل برجسته فرش افشانک 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته افشان پیچک 1200 شانه فرش برجسته افشان پیچک 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 155,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته طرح آنالیا 1200 شانه فرش برجسته طرح آنالیا 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته کاشان طرح بهداد 1200 شانه فرش برجسته کاشان طرح بهداد 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ایلیا 1200 شانه گل برجسته فرش ایلیا 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای گل برجسته طاها 1200 شانه فرش زیبای گل برجسته طاها 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۳۰ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح افشان برجسته 1200 شانه فرش کاشان طرح افشان برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
 فرش کاشان فروشگاه فرش کاشان فرش نگین مشهد کارخانه فرش کاشان تولید کننده و ارائه دهنده فرش ماشینی کاشان است که مجموعه تولیدات صنایع فرش کاشان را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به بازار فرش و نمایشگاه های معتبر فرش به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب صادرات فرش ماشینی مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان فرش طرح 700 شانه ، فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه تراکم 2550 ، فرش 700 شانه تراکم 2700 ، فرش 700 شانه تراکم 3000 شانه نما ، فرش 1000 شانه تراکم 3000 ، فرش 1000 شانه تراکم 3600 ، فرش 1200 شانه تراکم 3600 انتخاب کنید که با قیمت فرش تولیدی است ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و یک سال بیمه ایران در فروش فرش کاشان ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت قالیچه فرش و کناره فرش در سایت فرش کاشان عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل فرش سرمه ای ، فرش کرم ، فرش روناسی ، فرش گردویی ، فرش آبی فیروزه ای ، فرش آبی کاربنی ، فرش بادامی یا فرش نسکافه ای است که در مجموعه بازار فرش کاشان با ابعاد فرش 12 متری ، فرش 9 متری ، فرش 6 متری و قالیچه و کناره تولید می شود. کارخانه فرش ماشینی کاشان بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین فروشگاه اینترنتی فرش ایران است .