محصولات جديد

فرش خشتی گلناز 700 شانه فرش خشتی گلناز 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ معلق 700 شانه فرش ماشینی باغ معلق 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی دینا 700 شانه فرش ماشینی دینا 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مرجان ماهی 700 شانه فرش مرجان ماهی 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل افشان 700 شانه فرش گل افشان 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ناردون 700 شانه فرش ناردون 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گوهر 700 شانه فرش ماشینی گوهر 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آوا 700 شانه فرش ماشینی آوا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی بهشت 700 شانه فرش ماشینی بهشت 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای سایه 700 شانه فرش زیبای سایه 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی اشکان 700 شانه فرش ماشینی اشکان 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی هیوا 700 شانه فرش ماشینی هیوا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نیلان 700 شانه فرش ماشینی نیلان 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۶ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,250,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش قیطران 1000 شانه برجسته فرش قیطران 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آفرینا 1000 شانه برجسته فرش آفرینا 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گنبد 1000 شانه برجسته فرش ماشینی گنبد 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کریسمس 1000 شانه برجسته فرش کریسمس 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان شاهان 1000 شانه برجسته فرش افشان شاهان 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش لیلیوم 1000 شانه گل برجسته فرش لیلیوم 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شاه عباسی 1000 شانه برجسته فرش شاه عباسی 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای مه گل 1000 شانه برجسته فرش زیبای مه گل 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی مانلی 1000 شانه برجسته فرش ماشینی مانلی 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان روزان 1000 شانه برجسته فرش افشان روزان 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان صفوی 1000 شانه برجسته فرش افشان صفوی 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش خانه رویایی 1000 شانه برجسته فرش خانه رویایی 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش خشتی پرنیان 1000 شانه برجسته فرش خشتی پرنیان 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۱ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح یگانه 1200 شانه فرش کاشان طرح یگانه 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سلاطین 1200 شانه فرش ماشینی سلاطین 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی زیگورات 1200 شانه فرش ماشینی زیگورات 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای سی گل 1200 شانه فرش زیبای سی گل 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۴ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلاله 1200 شانه فرش ماشینی گلاله 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۴ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح هانا 1200 شانه فرش کاشان طرح هانا 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای رویا 1200 شانه فرش زیبای رویا 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی تبریز 1200 شانه فرش ماشینی تبریز 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی رسپینا 1200 شانه فرش ماشینی رسپینا 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی یونیک 1200 شانه فرش ماشینی یونیک 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش جدید افشان 1200 شانه فرش جدید افشان 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سامی 1200 شانه فرش ماشینی سامی 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان سلطنتی 1200 شانه فرش افشان سلطنتی 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۳۱ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش حوض نقره 1200 شانه اختصاصی فرش حوض نقره 1200 شانه اختصاصی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۳۰ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای صوفی 1200 شانه برجسته فرش زیبای صوفی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۳۰ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان 700 شانه فرش ماشینی افشان 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۸ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای گل افشان 700 شانه فرش زیبای گل افشان 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۸ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حوض نقره 700 شانه فرش ماشینی حوض نقره 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۸ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح نیلا 700 شانه فرش کاشان طرح نیلا 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی الی 700 شانه فرش ماشینی الی 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح ناردون 700 شانه فرش کاشان طرح ناردون 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای نسترن 700 شانه فرش زیبای نسترن 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح مانا 700 شانه فرش کاشان طرح مانا 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ملورین 700 شانه فرش ماشینی ملورین 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
خرید فرش ماشینی کاشانفرش ماشینی کاشان
  فرش کاشان   با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.