محصولات جديد

فرش ماشینی لاله (1200 شانه) فرش ماشینی لاله (1200 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۲ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سامان (1200 شانه) فرش ماشینی سامان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آنتیک 1200 شانه فرش ماشینی آنتیک 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۷ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی تبریز (1200 شانه) فرش ماشینی تبریز (1200 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حوض نقره (700 شانه) فرش ماشینی حوض نقره (700 شانه)
تاريخ افزودن: جمعه، ۰۴ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 630,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی چشمک (1200 شانه) فرش ماشینی چشمک (1200 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نسترن (1000 شانه) فرش ماشینی نسترن (1000 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آرسس 1200 شانه فرش ماشینی آرسس 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۳ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ ارم 1000 شانه فرش ماشینی باغ ارم 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۹ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حوض طلا 1200 شانه فرش ماشینی حوض طلا 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی فرشته 1200 شانه فرش ماشینی فرشته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۱ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی مهستان 1200 شانه فرش ماشینی مهستان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ناهید 1000 شانه فرش ماشینی ناهید 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 820,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ونوس 700 شانه فرش ماشینی ونوس 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش منیر 1200 شانه گل برجسته فرش منیر 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل رخ 700 شانه فرش ماشینی گل رخ 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان یاشار 1000 شانه فرش ماشینی افشان یاشار 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۷ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 780,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بهارا 1200 شانه گل برجسته فرش بهارا 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۲ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان دانژه 1200 شانه فرش ماشینی افشان دانژه 1200 شانه
تاريخ افزودن: جمعه، ۰۸ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی هشت بهشت 1200 شانه فرش ماشینی هشت بهشت 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۷ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی الیزه 700 شانه فرش ماشینی الیزه 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۴ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 630,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل ریز 1200 شانه فرش ماشینی گل ریز 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۹ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان دیبا 700 شانه فرش ماشینی افشان دیبا 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی زرافشان 1200 شانه فرش ماشینی زرافشان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۰ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی جاوید 700 شانه فرش ماشینی جاوید 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی دنیا 700 شانه فرش ماشینی دنیا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نگارستان 700 شانه فرش ماشینی نگارستان 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۳ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تخفیفی آرمان 700 شانه 12متری فرش تخفیفی آرمان 700 شانه 12متری
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۱ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,090,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی یلدا (700 شانه) فرش ماشینی یلدا (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۹ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی میلاد 1200 شانه فرش ماشینی میلاد 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آرش 1000 شانه فرش ماشینی آرش 1000 شانه
تاريخ افزودن: جمعه، ۰۳ آذر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 820,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی دیانت 1000 شانه فرش ماشینی دیانت 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 820,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش فانتزی عروسکی ماشین ها فرش فانتزی عروسکی ماشین ها
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 230,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شاهان (1000 شانه) فرش ماشینی شاهان (1000 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 780,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ترلان (700 شانه) فرش ماشینی ترلان (700 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تخفیفی آریا 700 شانه 12 متری فرش تخفیفی آریا 700 شانه 12 متری
تاريخ افزودن: جمعه، ۱۹ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,090,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تخفیفی فاخر 700 شانه 12متری فرش تخفیفی فاخر 700 شانه 12متری
تاريخ افزودن: جمعه، ۱۹ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,090,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شمس (1000 شانه) فرش ماشینی شمس (1000 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 780,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شفق (1200 شانه) فرش ماشینی شفق (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۳ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پریماه (700 شانه) فرش ماشینی پریماه (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۹ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نایین سنتی (700 شانه) فرش ماشینی نایین سنتی (700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افسون (700 شانه) فرش ماشینی افسون (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۴ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گیسو (700 شانه) فرش ماشینی گیسو (700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شهرزاد (700 شانه) فرش ماشینی شهرزاد (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۷ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی مهبد (700 شانه) فرش ماشینی مهبد (700 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی داراب (700 شانه) فرش ماشینی داراب (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۰ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ماتیاس (700 شانه) فرش ماشینی ماتیاس (700 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۷ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی دیانا (700 شانه) فرش ماشینی دیانا (700 شانه)
تاريخ افزودن: جمعه، ۱۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی جردن (700 شانه) فرش ماشینی جردن (700 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی هریس (1200 شانه) فرش ماشینی هریس (1200 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
جستجو بر اساس رنگ
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
  ارسال رایگان فرش کاشان و ضمانت 10 ساله فرش و پرداخت در محل فرش و همچنین فروش عیدانه فرش کاشان و تخفیفی انواع فرش ماشینی کاشان درجه یک  ليست قيمت فرش ماشيني که در کالا فرش هست تشکيل شده از قيمت فرش ماشيني فرش هاي  فرش کاشان  ، فرش مشهد ، فرش تهران ، فرش قيطران با اين وجود شما مي توانيد يک  خريد فرش  داشته باشيد از طرح فرش و طرح فرش جديد که ميتوان از بين  فرش طرح 700 شانه ،  700 شانه ،  1000 شانه ،   فرش هاي طرح هفتصد شانه 8رنگ ، هفتصد شانه 8 رنگ ، هفتصد شانه هاي 10 رنگ يا اينکه هزار شانه هاي 14 رنگ را که بسيار پرفروش هستند انتخاب کنيد و همگی فرش کاشان هستند که در کالا فرش و  شهر فرش   عرضه مي شوند. در بازار فرش که يک خريد اينترنتي فرش را به سادگي محيا مي سازد. انواع فرش ماشینی شهر فرش با قیمت خرید و قیمت تولید فرش از فرش کاشان به هموطنان ارائه می شود. در این فروشگاه فرش همه ی فرش ها 100 درصد اکریلیک بوده و از  تولید فرش کاشان   تا فروش فرش مستقیم انجام می گردد. ابعاد فرش ماشینی ابعاد : 6 متری ، 9 متری و 12 متری هست که با قیمت فرش ارزان و تخفیفی ارسال می شود و فرش کناره و قالیچه نیز موجود است. معروفترین و بهترین فرش کاشان 700 شانه تراکم 2550 و 1000 شانه تراکم 3000 هست که با دستگاه های HCP ، HCI و شونهر Schonherr تولید و بافته می شوند. برخی از کارخانه قالی کاشان :  فرش خاطره کاشان،   یلدای کویر ، قیطران ،شاهرخ ، اسپادانا ، سورنا ، پاتریس و قیمت فرش 6 متری و قیمت فرش 9 متری و قیمت فرش 12 متری و فرش سرمه ای در فروشگاه فرش کالافرش موجود میباشد و قیمت فرش ماشینی مشهد و فرش ماشینی کاشان را از ما بخواهید  نمایندگی اصلی سایت  فرش کاشان  و  فروش فرش کاشان  و  قیمت فرش کاشان   سایت کالافرش می باشد تولید فرش ماشینی درجه یک و صنایع فرش کاشان که برترین تولید کننده فرش ماشینی ایران هست وظیفه ماست فرش ماشینی و فرش کاشان تولید فرش ماشینی 700 شانه و فرش ماشینی 1000 شانه و فرش ماشینی 1200 شانه و فرش تخفیفی و فرش ارزان و خرید فرش توسط شما عزیزان به راحتی صورت میگیرد  بهترین فرش و فرش زیبا و فرش خوب فقط در کارخانه فرش کاشان تولید فرش می شود فرش ایران و فرش ماشینی مستقیم از کارخانه به دست خریدار میرسد و واسطه ای وجود ندارد بزرگ ترین فروشگاه فروش فرش ایران در خدمت شما عزیزان هست