محصولات جديد

فرش ماشینی سریر (1200 شانه) فرش ماشینی سریر (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان بهارا (700 شانه) فرش ماشینی افشان بهارا (700 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح آیسان (1200 شانه) فرش ماشینی طرح آیسان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آریا (1200 شانه) فرش ماشینی آریا (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی مهستان (1200 شانه) فرش ماشینی مهستان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی یاسمن (1200 شانه) فرش ماشینی یاسمن (1200 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی فروزان (700 شانه) فرش ماشینی فروزان (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,220,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ویولت (700 شانه) فرش ماشینی ویولت (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سلطان (1200 شانه) فرش ماشینی سلطان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ورسای (1200 شانه) فرش ماشینی ورسای (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان هلما (700 شانه) فرش ماشینی افشان هلما (700 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,320,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلریزان (1200 شانه) فرش ماشینی گلریزان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح فرحزاد (1000 شانه) فرش کاشان طرح فرحزاد (1000 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح رویا (1200 شانه) فرش کاشان طرح رویا (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی خشت طلا (1000 شانه) فرش ماشینی خشت طلا (1000 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آذین (1200 شانه) فرش ماشینی آذین (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان هیوا (1200 شانه) فرش ماشینی افشان هیوا (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان لوتوس (1200 شانه) فرش ماشینی افشان لوتوس (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان میخک (700 شانه) فرش ماشینی افشان میخک (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,270,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ایلیا (700 شانه) فرش ماشینی ایلیا (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,320,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نادیا (1000 شانه) فرش ماشینی نادیا (1000 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل افشان (1200 شانه) فرش ماشینی گل افشان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شهیاد (700 شانه) فرش ماشینی شهیاد (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,230,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ونوس (700 شانه) فرش ماشینی ونوس (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,220,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پالیز (1200 شانه) فرش ماشینی پالیز (1200 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی خشتی 1000 شانه فرش ماشینی خشتی 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,430,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ساقی (1000شانه برجسته) فرش ماشینی ساقی (1000شانه برجسته)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل بهار (1200 شانه برجسته) فرش ماشینی گل بهار (1200 شانه برجسته)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۸ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی الماس 1000 شانه فرش ماشینی الماس 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۳ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح برکه 1000 شانه فرش ماشینی کاشان طرح برکه 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۳ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح ماشینی مینا 1000 شانه طرح ماشینی مینا 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۹ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آفرینا 1000 شانه فرش ماشینی آفرینا 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ستاره 1000 شانه فرش ماشینی ستاره 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۴ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان مدل هالیدی 1200 شانه فرش کاشان مدل هالیدی 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۲ دی، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای سلین 1200 شانه فرش زیبای سلین 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۲ دی، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان مدل گلبرگ 1500 شانه فرش کاشان مدل گلبرگ 1500 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ آذر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 2,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1500 شانه کاشان مدل افشان فرش 1500 شانه کاشان مدل افشان
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۷ آذر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 2,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اشکان 1500 شانه فرش اشکان 1500 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۶ آذر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 2,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی البرز 1500 شانه فرش ماشینی البرز 1500 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۵ آذر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 2,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 1000 شانه طرح آرکان فرش برجسته 1000 شانه طرح آرکان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۶ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش مدل چشک 1000 شانه گل برجسته فرش مدل چشک 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1000 شانه برجسته طرح کاملیا فرش 1000 شانه برجسته طرح کاملیا
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گل برجسته ترانه 1000 شانه فرش گل برجسته ترانه 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بهشت 1000 شانه گل برجسته فرش بهشت 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح جزیره 1000 شانه گل برجسته طرح جزیره 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۴ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ مقرنس 1000 شانه برجسته فرش ماشینی باغ مقرنس 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۳ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش  ثنا گل برجسته 1000 شانه فرش ثنا گل برجسته 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سهیل 1000 شانه گل برجسته فرش ماشینی سهیل 1000 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۵ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش جدید الماس 1000 شانه برجسته فرش جدید الماس 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,580,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی بهشت 1200 شانه فرش ماشینی بهشت 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مهر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
 فرش کاشان   با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.