محصولات جديد

فرش افشان طلاکوب 1200 شانه برجسته فرش افشان طلاکوب 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ دی، ۱۴۰۰
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کائنات 1500 شانه برجسته فرش کائنات 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت، ۱۴۰۰
سازنده:

قيمت: 5,200,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سالار 1500 شانه فرش ماشینی سالار 1500 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۹ اردیبهشت، ۱۴۰۰
سازنده:

قيمت: 5,200,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش النا 1200 شانه فرش النا 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حریر 1000 شانه فرش ماشینی حریر 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلپری 1000 شانه فرش گلپری 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,000,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بافت جدید طرح صدف 700 شانه فرش بافت جدید طرح صدف 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح پژمان 1200 شانه فرش کاشان طرح پژمان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پارسا 1200 شانه فرش ماشینی پارسا 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی تیمچه 1200 شانه فرش ماشینی تیمچه 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۰ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش هالیدی اختصاصی 1200 شانه فرش هالیدی اختصاصی 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۳ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلوریا 1200 شانه برجسته فرش گلوریا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ویکتوریا 1200 شانه برجسته فرش ویکتوریا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آروانا 1200 شانه برجسته فرش آروانا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۲ شهریور، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گیسو 1200 شانه برجسته فرش گیسو 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۹ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان پریماه 700 شانه فرش ماشینی افشان پریماه 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح افشان ایلیا 700 شانه فرش کاشان طرح افشان ایلیا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آبرنگ 700 شانه فرش ماشینی آبرنگ 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح عسل 1200 شانه فرش کاشان طرح عسل 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۱ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ارغوان 1200 شانه فرش ماشینی ارغوان 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۱ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی الماس 700 شانه فرش ماشینی الماس 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح شیما 700 شانه فرش کاشان طرح شیما 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ثریا 700 شانه فرش ماشینی ثریا 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شاه پری 700 شانه فرش ماشینی شاه پری 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش چکاوک 700 شانه فرش چکاوک 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه ماهی کد 17060 گبه ماهی کد 17060
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 1,920,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه 17059 ماشینی گبه 17059 ماشینی
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۵ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه ماشینی 17050 گبه ماشینی 17050
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۵ مرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ورساچ 1000 شانه برجسته فرش ورساچ 1000 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینین افشان قجری 1200 شانه فرش ماشینین افشان قجری 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آنالی 1200 شانه فرش ماشینی آنالی 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آی گل 1200 شانه فرش ماشینی آی گل 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سویل 1200 شانه فرش ماشینی سویل 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 4,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه ماشینی 17047 گبه ماشینی 17047
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه 17044 گبه 17044
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه 17042 سرمه ای گبه 17042 سرمه ای
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه 17041 قشقایی گبه 17041 قشقایی
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه کد 17040 کرم گبه کد 17040 کرم
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ تیر، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه قشقایی 17039 گبه قشقایی 17039
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۷ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه ماشینی کد 1734 گبه ماشینی کد 1734
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه سرمه ای 1733 گبه سرمه ای 1733
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1015 هزارشانه برجسته فرش پتینه کد 1015 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 870,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1014 هزارشانه برجسته فرش کهنه نما کد 1014 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 870,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1019 هزارشانه برجسته فرش پتینه کد 1019 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 870,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کهنه نما کد 1018 هزارشانه برجسته فرش کهنه نما کد 1018 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 870,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پتینه کد 1016 هزارشانه برجسته فرش پتینه کد 1016 هزارشانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۶ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 870,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان آرزو 1200 شانه برجسته فرش افشان آرزو 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان ساغر 1200 شانه برجسته فرش افشان ساغر 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
گبه کد 1716 گبه کد 1716
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 960,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نادیا 1200 شانه برجسته فرش نادیا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۹
سازنده:

قيمت: 5,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
خرید فرش ماشینی کاشانفرش ماشینی کاشان
کلمات رايج جستجو
10 رنگ  8 رنگ  فرش ارزان  پاتریس  فرش مشهد  اریکا  500 شانه  فرش ماشینی  1000 شانه  700 شانه  فرش کاشان  فرش ابریشم  فرش  فرش فیروزه ای  فرش 1200 شانه  فرش پاتریس  فرش 700 شانه  تابلو فرش  تراکم 2550  تراکم 2100  تراکم 3000  قیمت فرش  قیطران  شهر فرش  بازار فرش  فرش 12 متری  فرش ماشینی کاشان  فیروزه ای  خرید فرش  قالی  خرید فرش اینترنتی  خرید اینترنتی فرش  فرش 9 متری  فرش 6 متری  1200 شانه  فرش 14 رنگ  قالیچه  خرید فرش 700 شانه  شهر فرش کاشان  فرش 700 شانه تراکم 2550  تراکم 2550  12 متری  شاهرخ  سرمه ای  carpet  1000  700  فرش یلدای کویر  نگین مشهد  فرش قیطران  فرش ستاره کویر  فرش مشهد اردهال  دنیای فرش  فرش عظیم زاده  کهکشان  ارکیده  باغ بهشت  افشان  فرش نگین مشهد  tva  ماهی  فرش 12متری  کناره  گلیم  فرش 1000 شانه  6 متری  فرش 500 شانه  tva lhadkd  فرش 1000 شانه تراکم 3000  قیمت فرش 6 متری  طرح چیچک  قیمت فرش کاشان  فرش ماشینی 1000 شانه  فرش خوب  فرش طرح برجسته ۱۲۰۰ شانه  1200 شانه تراکم 3600  فرش طرح 700  700 شانه تراکم 2550  فرش هزار شانه  فرش 12 رنگ  خرید فرش ماشینی  خرید فرش کاشان  قیمت فرش ماشینی  طرح فرش  فروش فرش  فرش ماشینی 700 شانه  کارخانه فرش  قیمت فرش 1200 شانه  فرش طرح 700 شانه  خرید اینترنتی فرش کاشان  قیمت فرش طرح 700  کارخانه فرش کاشان  فرش درجه يک 
 

 فرش کاشان  با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.