محصولات جديد

فرش برجسته ورساچی 1200 شانه فرش برجسته ورساچی 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یونیک فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یونیک
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اعجاز 1200 شانه گل برجسته فرش اعجاز 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آذرخش 1200 شانه گل برجسته فرش آذرخش 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,380,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 1200 شانه طرح آرسس فرش برجسته 1200 شانه طرح آرسس
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,380,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آفرینش 1200 شانه برجسته فرش آفرینش 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,380,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آلیس گل برجسته 1200 شانه فرش ماشینی آلیس گل برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,380,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش شاپرک 1200 شانه گل برجسته فرش شاپرک 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۶ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,380,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش رزیتا 1200 شانه گل برجسته فرش رزیتا 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,380,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نایین گل برجسته 1200 شانه فرش نایین گل برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۴ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح خاطره 1200 شانه گل برجسته طرح خاطره 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۹ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشانک 1200 شانه گل برجسته فرش افشانک 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته افشان پیچک 1200 شانه فرش برجسته افشان پیچک 1200 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته طرح آنالیا 1200 شانه فرش برجسته طرح آنالیا 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته کاشان طرح بهداد 1200 شانه فرش برجسته کاشان طرح بهداد 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ایلیا 1200 شانه گل برجسته فرش ایلیا 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش طاها 1200 شانه گل برجسته فرش طاها 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۴ تیر، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,398,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح افشان برجسته 1200 شانه فرش کاشان طرح افشان برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح الهه 1200 شانه گل برجسته فرش کاشان طرح الهه 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح زیبای افشان رز گل برجسته 1200 شانه طرح زیبای افشان رز گل برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۴ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش خشتی  1200 شانه گل برجسته فرش خشتی 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته فلورا 1200 شانه فرش برجسته فلورا 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۳ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح زیبای اوستا 1200 شانه گل برجسته طرح زیبای اوستا 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۰ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حوض نقره 1000 شانه فرش ماشینی حوض نقره 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۲ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 780,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای نقش 700 شانه فرش زیبای نقش 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ مقرنس 1200 شانه فرش ماشینی باغ مقرنس 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ خرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تخفیفی پرهام 1200 شانه 12 متری فرش تخفیفی پرهام 1200 شانه 12 متری
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,620,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تخفیفی تبریز 1200 شانه 12 متری فرش تخفیفی تبریز 1200 شانه 12 متری
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,620,000 تومان
افزودن به سبد خريد
قالی ماشینی باغ ارم 1000 شانه قالی ماشینی باغ ارم 1000 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 830,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ستاره (700 شانه) فرش ماشینی ستاره (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 670,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی فلورا 1200 شانه فرش ماشینی فلورا 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۷ فروردین، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اصفهان 1200 شانه برجسته فرش اصفهان 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۰ فروردین، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان درباری 1200 شانه فرش ماشینی افشان درباری 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۸ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی لاله (1200 شانه) فرش ماشینی لاله (1200 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۲ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سامان (1200 شانه) فرش ماشینی سامان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آنتیک 1200 شانه فرش ماشینی آنتیک 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۷ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی تبریز (1200 شانه) فرش ماشینی تبریز (1200 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۶ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حوض نقره (700 شانه) فرش ماشینی حوض نقره (700 شانه)
تاريخ افزودن: جمعه، ۰۴ اسفند، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 630,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی چشمک (1200 شانه) فرش ماشینی چشمک (1200 شانه)
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نسترن (1000 شانه) فرش ماشینی نسترن (1000 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آرسس 1200 شانه فرش ماشینی آرسس 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۳ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی باغ ارم 700 شانه فرش ماشینی باغ ارم 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۹ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی حوض طلا 1200 شانه فرش ماشینی حوض طلا 1200 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی فرشته 1200 شانه فرش ماشینی فرشته 1200 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۱ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی مهستان 1200 شانه فرش ماشینی مهستان 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 900,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ناهید 1000 شانه فرش ماشینی ناهید 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 820,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ونوس 700 شانه فرش ماشینی ونوس 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش منیر 1200 شانه گل برجسته فرش منیر 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,298,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل رخ 700 شانه فرش ماشینی گل رخ 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان یاشار 1000 شانه فرش ماشینی افشان یاشار 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۷ دی، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 780,000 تومان
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
 فرش کاشان فروشگاه فرش کاشان فرش نگین مشهد کارخانه فرش کاشان تولید کننده و ارائه دهنده فرش ماشینی کاشان است که مجموعه تولیدات صنایع فرش کاشان را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به بازار فرش و نمایشگاه های معتبر فرش به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب صادرات فرش ماشینی مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان فرش طرح 700 شانه ، فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه تراکم 2550 ، فرش 700 شانه تراکم 2700 ، فرش 700 شانه تراکم 3000 شانه نما ، فرش 1000 شانه تراکم 3000 ، فرش 1000 شانه تراکم 3600 ، فرش 1200 شانه تراکم 3600 انتخاب کنید که با قیمت فرش تولیدی است ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و یک سال بیمه ایران در فروش فرش کاشان ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت قالیچه فرش و کناره فرش در سایت فرش کاشان عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل فرش سرمه ای ، فرش کرم ، فرش روناسی ، فرش گردویی ، فرش آبی فیروزه ای ، فرش آبی کاربنی ، فرش بادامی یا فرش نسکافه ای است که در مجموعه بازار فرش کاشان با ابعاد فرش 12 متری ، فرش 9 متری ، فرش 6 متری و قالیچه و کناره تولید می شود. کارخانه فرش ماشینی کاشان بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین فروشگاه اینترنتی فرش ایران است .