محصولات جديد

فرش دلوان 1200 شانه گل برجسته فرش دلوان 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش دایان 1200 شانه گل برجسته فرش دایان 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلفام 1200 شانه گل برجسته فرش گلفام 1200 شانه گل برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش یزدان 1200 شانه برجسته فرش یزدان 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ناردون (طرح 700 شانه) فرش ماشینی ناردون (طرح 700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,180,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح ناردون (700 شانه) فرش ماشینی طرح ناردون (700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ناردون (700 شانه) فرش ماشینی ناردون (700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,330,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح پانیذ (700شانه) فرش ماشینی طرح پانیذ (700شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,330,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پانیذ (700 شانه) فرش ماشینی پانیذ (700 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پانیذ (1000شانه) فرش ماشینی پانیذ (1000شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی لیان (1500 شانه) فرش ماشینی لیان (1500 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان فاخر (1500 شانه) فرش ماشینی افشان فاخر (1500 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آتیلا (1500 شانه) فرش ماشینی آتیلا (1500 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی اریحا (1500 شانه) فرش ماشینی اریحا (1500 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل رز (1200 شانه گل برجسته) فرش ماشینی گل رز (1200 شانه گل برجسته)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی هالیدی (1200 شانه گل برجسته) فرش ماشینی هالیدی (1200 شانه گل برجسته)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,850,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آرنیکا (1500 شانه) فرش ماشینی آرنیکا (1500 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی اصفهان (1500 شانه) فرش ماشینی اصفهان (1500 شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سناتور (1500شانه) فرش ماشینی سناتور (1500شانه)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,800,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سریر (1200 شانه) فرش ماشینی سریر (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طرح آیسان (1200 شانه) فرش ماشینی طرح آیسان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آریا (1200 شانه) فرش ماشینی آریا (1200 شانه)
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی مهستان (1200 شانه) فرش ماشینی مهستان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی یاسمن (1200 شانه) فرش ماشینی یاسمن (1200 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی فروزان (700 شانه) فرش ماشینی فروزان (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,330,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ویولت (700 شانه) فرش ماشینی ویولت (700 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سلطان (1200 شانه) فرش ماشینی سلطان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ورسای (1200 شانه) فرش ماشینی ورسای (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلریزان (1200 شانه) فرش ماشینی گلریزان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح فرحزاد (1000 شانه) فرش کاشان طرح فرحزاد (1000 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح رویا (1200 شانه) فرش کاشان طرح رویا (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی خشت طلا (1000 شانه) فرش ماشینی خشت طلا (1000 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آذین (1200 شانه) فرش ماشینی آذین (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان هیوا (1200 شانه) فرش ماشینی افشان هیوا (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان لوتوس (1200 شانه) فرش ماشینی افشان لوتوس (1200 شانه)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان میخک (700 شانه) فرش ماشینی افشان میخک (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ایلیا (700 شانه) فرش ماشینی ایلیا (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی نادیا (1000 شانه) فرش ماشینی نادیا (1000 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل افشان (1200 شانه) فرش ماشینی گل افشان (1200 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شهیاد (700 شانه) فرش ماشینی شهیاد (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ونوس (700 شانه) فرش ماشینی ونوس (700 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,330,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی پالیز (1200 شانه) فرش ماشینی پالیز (1200 شانه)
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی خشتی 1000 شانه فرش ماشینی خشتی 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ساقی (1000شانه برجسته) فرش ماشینی ساقی (1000شانه برجسته)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گل بهار (1200 شانه برجسته) فرش ماشینی گل بهار (1200 شانه برجسته)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۸ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 0 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی الماس 1000 شانه فرش ماشینی الماس 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۳ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی کاشان طرح برکه 1000 شانه فرش ماشینی کاشان طرح برکه 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۳ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
طرح ماشینی مینا 1000 شانه طرح ماشینی مینا 1000 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۹ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آفرینا 1000 شانه فرش ماشینی آفرینا 1000 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۷ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ستاره 1000 شانه فرش ماشینی ستاره 1000 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۴ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 1,600,000 تومان
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
logo-samandehi
clear-bug-div
 فرش کاشان   با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.