محصولات جديد

فرش عیدانه نجوا 1200 شانه برجسته فرش عیدانه نجوا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عیدانه شاهانه 1200 شانه برجسته فرش عیدانه شاهانه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عیدانه سروین 1200 شانه برجسته فرش عیدانه سروین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان آیلار 1200 شانه برجسته فرش افشان آیلار 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عیدانه پانیا 1200 شانه برجسته فرش عیدانه پانیا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عیدانه خشتی برجسته 1200 شانه فرش عیدانه خشتی برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عیدانه کیانا برجسته 1200 شانه فرش عیدانه کیانا برجسته 1200 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان 1500 شانه برجسته فرش افشان 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش دایانا 1500 شانه برجسته فرش دایانا 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش خشتی 1500 شانه برجسته فرش خشتی 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشارک 1500 شانه برجسته فرش افشارک 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نایین اصفهان 1500 شانه برجسته فرش نایین اصفهان 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش یادگار 1500 شانه برجسته فرش یادگار 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماندگار 1500 شانه برجسته فرش ماندگار 1500 شانه برجسته
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 2,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش طرح شاه چراغ 700 شانه فرش طرح شاه چراغ 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی النا 700 شانه فرش ماشینی النا 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح نیلوفر 700 شانه فرش کاشان طرح نیلوفر 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی صدف 700 شانه فرش ماشینی صدف 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح دل پسند 700 شانه فرش کاشان طرح دل پسند 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آهو 700 شانه فرش ماشینی آهو 700 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ بهمن، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی هلیا 700 شانه فرش ماشینی هلیا 700 شانه
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,370,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش عیدانه تندیس 1200 شانه برجسته فرش عیدانه تندیس 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1200 شانه برجسته نهال فرش 1200 شانه برجسته نهال
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1200 شانه برجسته شیدا فرش 1200 شانه برجسته شیدا
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1200 شانه برجسته ماهرو فرش 1200 شانه برجسته ماهرو
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش 1200 شانه برجسته لاکچری فرش 1200 شانه برجسته لاکچری
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 700 شانه قاب آیینه فرش برجسته 700 شانه قاب آیینه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 700 شانه طرح دل پسند فرش برجسته 700 شانه طرح دل پسند
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 700 شانه طرح ماهور فرش برجسته 700 شانه طرح ماهور
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 700 شانه طرح گیلدا فرش برجسته 700 شانه طرح گیلدا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 700 شانه افشاری فرش برجسته 700 شانه افشاری
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش صنم برجسته 700 شانه فرش صنم برجسته 700 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۷ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش برجسته 700 شانه افشان صبا فرش برجسته 700 شانه افشان صبا
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۷ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان کلاسیک 1000 شانه فرش افشان کلاسیک 1000 شانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۷ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,620,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ژنرال 700 شانه فرش ماشینی ژنرال 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش هالیدی مدرن 700 شانه فرش هالیدی مدرن 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان زرین 700 شانه فرش ماشینی افشان زرین 700 شانه
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ دی، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان هیوا 1200 شانه فرش افشان هیوا 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ آذر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ورسای 1200 شانه فرش ماشینی ورسای 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ آذر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح زیبا 1200 شانه فرش کاشان طرح زیبا 1200 شانه
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۸ آذر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح خشتی 700 شانه فرش کاشان طرح خشتی 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ماهور 700 شانه فرش ماشینی ماهور 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نگین 1200 شانه برجسته فرش نگین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نایین 1200 شانه برجسته فرش نایین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلپری 1200 شانه برجسته فرش گلپری 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کتیبه مینا 1200 شانه برجسته فرش کتیبه مینا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کرشمه 1200 شانه برجسته فرش کرشمه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش سلین 1200 شانه برجسته فرش سلین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش فریبا 1200 شانه برجسته فرش فریبا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش صوفیا اختصاصی 1200 شانه برجسته فرش صوفیا اختصاصی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,750,000 تومان
افزودن به سبد خريد
خرید فرش ماشینی کاشانفرش ماشینی کاشان
کلمات رايج جستجو
10 رنگ  8 رنگ  فرش ارزان  پاتریس  فرش مشهد  اریکا  500 شانه  فرش ماشینی  1000 شانه  700 شانه  فرش کاشان  فرش ابریشم  فرش  فرش فیروزه ای  فرش 1200 شانه  فرش پاتریس  فرش 700 شانه  تابلو فرش  تراکم 2550  تراکم 2100  تراکم 3000  قیمت فرش  قیطران  شهر فرش  بازار فرش  فرش 12 متری  فرش ماشینی کاشان  فیروزه ای  خرید فرش  قالی  خرید فرش اینترنتی  خرید اینترنتی فرش  فرش 9 متری  فرش 6 متری  1200 شانه  فرش 14 رنگ  قالیچه  خرید فرش 700 شانه  شهر فرش کاشان  فرش 700 شانه تراکم 2550  تراکم 2550  12 متری  شاهرخ  سرمه ای  carpet  فرش یلدای کویر  نگین مشهد  فرش قیطران  فرش ستاره کویر  فرش مشهد اردهال  دنیای فرش  فرش عظیم زاده  کهکشان  ارکیده  باغ بهشت  افشان  فرش نگین مشهد  tva  ماهی  فرش 12متری  کناره  گلیم  فرش 1000 شانه  6 متری  فرش 500 شانه  tva lhadkd  فرش 1000 شانه تراکم 3000  قیمت فرش 6 متری  طرح چیچک  قیمت فرش کاشان  فرش خوب  فرش طرح برجسته ۱۲۰۰ شانه  1200 شانه تراکم 3600  فرش طرح 700  700 شانه تراکم 2550  فرش هزار شانه  فرش 12 رنگ  خرید فرش ماشینی  خرید فرش کاشان  قیمت فرش ماشینی  طرح فرش  فروش فرش  کارخانه فرش  قیمت فرش 1200 شانه  فرش طرح 700 شانه  خرید اینترنتی فرش کاشان  قیمت فرش طرح 700  کارخانه فرش کاشان 
 

 فرش کاشان  با ارائه ی بستری مناسب با نام  فروشگاه فرش کاشان   برای  خرید فرش ماشینی   شرکت های  تولید فرش   درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان  است که مجموعه تولیدات  صنایع فرش ایران  را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به  بازار فرش  و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  یکی از مهمترین شهر فرش ایران می باشد و برای خرید فرش می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه  ،   فرش 700 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با قیمت تخفیفی و فرش تولیدی است.  ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و در  خرید فرش کاشان  ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت  قالیچه فرش  و  کناره فرش  در سایت خرید فرش ماشینی عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل  فرش سرمه ای  ،  فرش کرم  فرش گردویی  ،  فرش روناسی  فرش آبی فیروزه ای   فرش بادامی  است که در مجموعه بازار فرش با ابعاد  فرش 12 متری  ،  فرش 9 متری  ،  فرش 6 متری  و قالیچه و کناره تولید می شود.  کارخانه فرش  و  قالی کاشان  بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین  فروشگاه اینترنتی فرش  ایران است .  برای کلیه امور  صادرات فرش  و  خرید عمده فرش  می توانید با قسمت پشتیبانی تماس حاصل کنید.